Asimetric - Topografie arhitectura structuraNumar referinta: 1965

Programul: Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 4 "Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local", Domeniul de interventie 4.3 "Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor".

Beneficiar: SC ASIMETRIC SRL BACAU

Valoarea proiectului: Valoarea eligibila totala a proiectului finantat este de 248.746,00 lei, din care 171.634,74 lei (69%) valoare solicitata din fonduri nerambursabile, iar 77.111,26 lei (31%) contributia proprie a aplicantului.

Perioada de implementare: 28 aprilie-28 octombrie 2009

Obiective specifice ale proiectului: extinderea gamei de servicii oferite clientilor, obtinerea unor randamente superioare in zona de proiectare, fomarea unei echipe motivata de provocarea profesionala, implementarea unei strategii de comunicare.

Rezultatele obtinute in urma implementarii proiectului sunt achizitionarea de echipamente IT, programe informatice de specialitate si echipamente topografice, precum si atingerea principalilor indicatori: crearea a doua locuri de munca permanente si lansarea serviciului de cadastru si topografie.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul firmei: str. Mihai Viteazu nr.2, mun. Bacau, tel./fax 0334 405127